Menu

Ungdomsudvalget

Ungdomsudvalget fungerer som et udvalg under bestyrelsen. Vi varetager alle forhold for vores mikro-, børne- og ungdomsspillere, både piger og drenge, indtil de som 18-årige overgår til seniorafdelingen. Undlad derfor venligst at rette henvendelse direkte til bestyrelsen om forhold i ungdomsafdelingen. Ungdomsudvalget orienterer bestyrelsen, når der er behov for dette.

 

Har du spørgsmål som vedrører spillere under 18 år, bør du først kontakte trænerne på holdet og hvis de ikke kan hjælpe, kan du henvende dig til ungdomsudvalget.

Luk