Menu

Gamle Drenge

Gamle Drenge blev stiftet den 16. oktober 1946, 
under navnet "Husum Boldklub's Venner af 1946".

Generalforsamlign 2018.

 

Gamle Drenge holdt Generalforsamling den 5/11- 2018 i Husumvænge, da Klubhuset skal rives ned efter den 1 november og vi var hjemløse.

 Generalforsamlingen startede kl 18,00 med at vi holdt 1 minuts stilhed, da 2 af vores trofaste medlemmer er afgået ved døden, det er Flemming Jørgensen og  Revisor Mogens.

 Robert Jensen blev valgt til diregent og han læste dagsordenen op.

 Formanden Ib Carlsen fik ordet, han fortalte hvad der var sket idet sidste halve år, formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.

 Derefter gik vi til regnskabet ved vores kasserer Klaus Plougholt, det blev også enstemmigt vedtaget, kontingentet blev det samme som sidste år 100 kr. I indskud og 20 kr. Hver gang man er der.

 Der var valg til formand, bestyrelse samt kasserer, formanden Ib Carlsen, modtog ikke genvalg og ny formand blev Erik Nielsen, max Meisner modtog heller ikke genvalg, nyt medlem blev Anders V. Jensen , kasserne Klaus Plougholt blev genvalgt, ny revisor blev Lau Børner, billardudvalget blev Bilka Bent og Erik Larsen.

 Der var intet under eventuelt.

 Med Venlig Hilsen afg. Formand Ib Carlsen

 


 

Styrelsen for
Gamle Drenge, Husum Boldklub's Venner af 1946

Formand:
Erik Nielsen, tlf. 27572618 - 
mail: erikfck@Hotmail.com                                          Kasserer:
Klaus Plougholt, tlf. 60678950  - 
mail: Plougholt@youmail.dk
Styrelsesmedlem:
Anders V Jensen, tlf. 2795 4138 - 
mail avedelj@hotmail.comLuk