Menu

Årskrus

 

Årskrus modtagere i Husum Boldklub Udskriv side


Indstilling til årskrus i Husum Boldklub foretages af klubbens medlemmer, med en kort beskrivelse.
Årskruset gives for ekstraordinær indsats i klubben gennem det/de seneste år. Godkendelsen foretages af bestyrelsen.
Årskruset overrækkes på klubben årlige generalforsamling.
Efter navnet i parantes, en kort information om motivering for tildelingen.
Indtil 2004 blev årskruset tildelt for samme år, herefter (fra 2006) tildeles årskruset for det foregående år på generalforsamlingen (f.eks. for året 2010 bliver tildelt i 2011).

Til orientering er listen pt. ikke fuldstændig opdateret, så skulle der være nogen som kan hjælpe med oplysninger, så skriv til web-master -henninghusum@sport.dk - som så sætter vedkommende på listen.


2015
(for 2014)
Ja, hvem der indstilles og får sit navn her!
2014
(for 2013)
Jens "Monster" Erik Hielsen (Altid villig for at hjælpe med som træner/holdleder for klubbens lavest rangerende seniorhold)
Vivi "Skotte" Jacobsen (Stiller altid op når der er arrangementer, reggøring, renovering, etc.)
Anders Vedel Jensen (Der altid er i klubhuset og derfor stiller sig til rådighed, næsten uanset hvilken opgave der skal udføres ellr hvad der lige nu skal laves i klubbens regi)
Kenneth ''Skotte'' Mortensen (The Grillmaster ved næsten alle arrangementer, hlælper med ved arrangementer, rengøring, renovering og hvad der ellers skal udføres i klubbens regi)
2013
(for 2012)
Martin Krøger (1. senior - sponsering - renovering af klubhus)
Mogens ''revisor'' Henriksen (Efterårsmarkedet på Bellahøj, kassemester i administrationen - tidl. i øltelt)
Jeanette ''kylling'' Andersen (Efterårsmarkedet på Bellahøj, madteltet)
Henrik ''snogen'' Larsen 
(Efterårsmarkedet på Bellahøj, madteltet)
Lars Søndergaard (Efterårsmarkedet på Bellahøj, ølteltet - Lokaludvalg - Brønshøj-Husum forenede Sportsklubber)
Bettina Nørballe (Arbejdet omkring ungdomsafdelingen og arrangementer vedr. ungdom)
Lotte Gelbek (Arbejdet omkring ungdomsafdelingen og arrangementer vedr. ungdom)
Tony Christensen
 (Ungdomsafdelingen - Fodboldskole - Danske Bank BydelsCup - Arrangementer i ungdomsafdelingen)
2012
(for 2011)
Ingen
2011
(for 2010)
Ingen
2010
(for 2009
Henrik Olsen (Bellahøj Kræmmermarked)
Carsten Mencke (Bellahøj Kræmmermarked)
Lars P. Stage (Ungdomsafdelingen/Bellahøj Kræmmermarked)
2009
(for 2008)
Torben Hansen (Bellahøj Kræmmermarked)
Susan - forælder (kommer)
Beret - forælder (kommer)
2008
(for 2007)
Ingen
2007
(for 2006)
Henning Preisler Axelsen (Kræmmermarked, parkering/ Dommerpåstning/planlægning af kampe)
Jimmi Christiansen (Klubhusforvalter/Materialer/Baner/etc.)
Johnny Erik Nielsen (Kasserer- og kontingentarbejde/Ungdomsarbejde)
2006
(for 2005)
Knut Rasmussen (Bellahøj Kræmmermarked)
Karina Rasmussen (Ungomdsarbejde/Bellahøj Kræmmermarked)
Ralf Meisner (Senior- og klubarbejde/Bellahøj Kræmmermarked)
2004 Ingen
2003 Ken Markussen (Ungdomsarbejde/ungdomsafslutning)
2002 Ingen
2001 ?
2000 ?
1999 ?
1989 Jesper Olsen (Som tak for den økonomiske håndsræning, som han tilstod klubben, i form af et midlertidigt økonomis lån, i forbindelse med en tabt retssag - anlagt mod Sv. E. A.)
1976 Jan Emil Larsen (Sponsorarbejde - annoncer -  til progrm 1. seniors hjemmekanpe)
Henning Madsen (Program til 1. seniors hjemmekampe)
19??
Luk