Menu

Husum Boldklubs rejse- og stævnepolitik

 

 

Husum Boldklubs rejse- og stævnepolitik        

Bestyrelsen afsætter hvert år, baseret på klubbens samlede økonomi, en pulje penge til rejse- og turtilskud, kaldet Rejsepuljen. Klubbens hold kan ansøge Rejsepuljen om støtte hos bestyrelsen 2 gange årligt, med nærmere angivne retningslinjer og ansøgningsfrister. Bestyrelsen kan, inden for puljens økonomiske rammer, afslå eller tildele støtte til ansøger. Bestyrelsen afgør til enhver tid hvor mange penge et enkelt hold kan modtage i klubtilskud. Som træner/hold kan man således ikke forvente at få fuld dækning for f.eks. trænernes turudgifter eller et tilskud i en bestemt størrelse.

 

Husum Boldklub betaler turneringsgebyrer til DBU Københavns turneringer for alle klubbens hold, dvs. forårs- og efterårsturnering, samt evt. deltagelse i en vinterturnering (dog således at man maksimalt kan modtage et tilskud, svarende til udgiften til DBUs vinterturnering (pt. Vinterbold)).

 

Alle hold, der er tilmeldt i de af klubben betalte DBU turneringer, skal deltage i disse turneringer frem for stævner/turneringer holdene selv tilmelder sig og betaler for.

 

Retningslinjer

Et hold, der skal deltage i en turnering med overnatning (både ind- og udland), skal udregne sin totale turøkonomi pr. spiller sådan at alle udgifter til turen (hold- og spillergebyr, rejse, forsikring, mad, entréer m.v., samt udgifter til alle medrejsende trænere, holdeledere, forældre m.v.) er inkluderet. Der må ikke indregnes tilskud fra klub, sponsorer m.v. Der skal søges tilladelse fra DBU til deltagelse i udenlandske turneringer.

 

Modtager holdet tilskud fra klubben, fonde, DIF, sponsorer m.v., vil det kunne gøre turen billigere, men det er vigtigt at man er sikker på at turen kan gennemføres økonomisk, selv hvis man ikke får tilskud.

 

Et hold, der skal deltage i et endagsstævne (både indendørs og udendørs), ud over de af klubben betalte turneringer/stævner, kan ansøge bestyrelsen om refundering af holdgebyret, mindst 3 uger før afholdelse af aktiviteten. Alle øvrige udgifter i forbindelse med aktiviteten afholdes af holdet selv. Klubben kan maksimalt yde et årligt holdgebyrstilskud til et endagsstævne pr. hold. Deltagelse i yderligere stævner skal holdene selv finansiere.

 

Der kan søges tilskud til ind- og udlandsrejser fra Rejsepuljen om foråret (til efterårsturneringer) og om efteråret (til forårsturneringer det efterfølgende år). Klubben yder kun tilskud til fremtidige aktiviteter. Der er ansøgningsfrist henholdsvis d. 15. marts og 15. september. Ansøgninger vil blive behandlet indenfor 1 måned.

Brønshøj den 5/6 2015

Med venlig hilsen.

Husum Boldklub Bestyrelse.

 

 

Luk