Menu

Kontingenter

 

Aktive:

Kontingent betales forud.

Kontingentet for klubbens aktive  medlemmer betales ½ årligt. Kontingentet opkræves medio januar og juli via dit betalings kort.

Det blev på generalforsamlingen i marts 2018 vedtaget, at aktive medlemmer skal tilmeldes den nye DBU indbetalings metode via ens betalingskort, det letter arbejdet for bestyrelsen - og så "glemmer" du ikke at få betalt kontingentet til tiden.

Sådan lyder teksten i § 4, stk. 1, pkt. c, vedrørende tilmeldingen: Alle aktive medlemmer skal tilmelde betaling af kontingent til den af klubben valgte betalingsordning.

 

Passive:
Kontingent betales forud.

Kontingent til klubben for passive medlemmer betales 1 gang årligt. 
Kontingentet opkræves medio februar via dit betalingskort, til betaling d.1 marts.
Indbetalt kontingent gælder for indeværende kalenderår.

 

 

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

 

Kontingentsatser - gældende fra 1. juli 2015

Seniorkontingent (19-32):  Pr. ½ år, kr. 1050,00.

Seniorkontingent (33 - 99): Pr. ½ år kr. 900,00.

Indmeldelsesgebyr:  Kr. 25,00.

______________________________________________

BOLDLEG   Kontingent  (3-5):  Pr. ½ år, 600 kr.

Indmeldelsesgebyr.  kr. 25.

____________________________________________

 FODBOLDOPSTART Kontingent  (5-6):  Pr. ½ år, 600 kr.

Indmeldelsesgebyr.  kr. 25.

_____________________________________________

Ungdomskontingent: (4 - 8)  Pr. ½ år, kr. 750,00.

Ungdomskontingent: (9 - 18)  Pr. ½ år, kr 900.00

Indmeldelsesgebyr: Kr. 25,00.
_____________________________________________

Passivt medlemskab:  Pr. 1/1 år, kr. 250,00.

Indmeldelsesgebyr:  Kr. 25,00..

_____________________________________________

Fodbold Fitness medlemskab:  Pr. 1/2 år, kr. 350,00.

Indmeldelsesgebyr.  kr. 25.

______________________________________________

FIFA E-FODBOLD medlemskab: Pr.1/2 år, kr. 350,00.

Indmeldelsesgebyr.  kr. 25.

______________________________________________

FUTSAL                 medlemskab: Pr. 1/2 år, kr. 350,00.

Indmeldelsesgebyr.  kr. 25.

______________________________________________

______________________________________________

 

Indmeldelser som foretages mellem de 2 halvårsopkrævninger gradueres efter bestemte retningslinjer.
Kontakt bestyrelsen så frem der er spørgsmål

 

 

Luk