Menu

Kontingenter

 

Kontingent


Kontingentet til klubben betales ½ årligt. Kontingentet opkræves medio januar og juli via dit betalings kort.

Det blev på generalforsamlingen i marts 2018 vedtaget, at aktive medlemmer skal tilmeldes den nye DBU indbetalings metode via ens betalingskort, det letter arbejdet for bestyrelsen - og så "glemmer" du ikke at få betalt kontingentet til tiden.

Sådan lyder teksten i § 4, stk. 1, pkt. c, vedrørende tilmeldingen: Alle aktive medlemmer skal tilmelde betaling af kontingent til den af klubben valgte betalingsordning.

Kontingentsatser - gældende fra 1. juli 2015

Seniorkontingent (19-32):  Pr. ½ år, kr. 1050,00.

Seniorkontingent (33 - 99): Pr. ½ år kr. 900,00.

Indmeldelsesgebyr:  Kr. 25,00.
_____________________________________________

Ungdomskontingent: (4 - 8)  Pr. ½ år, kr. 750,00.

Ungdomskontingent: (9 - 18)  Pr. ½ år, kr 900.00

Indmeldelsesgebyr: Kr. 25,00.
_____________________________________________

Passivt medlemskab:  Pr. 1/1 år, kr. 250,00.

Intet indmeldelsesgebyr.


Fodbold Fitness medlemskab:  Pr. 1/2 år, kr. 300,00.

Intet indmeldelsesgebyr.


Indmeldelser som foretages mellem de 2 halvårsopkrævninger gradueres efter bestemte retningslinjer.
Kontakt bestyrelsen (Kontingent-/medlems-sekretæren ):  

 

Næstformand - Henrik Olsen

Medlems-/kontingent-sekretær - ind- og udmeldelser, samt restancer.
Spillercertifikatansvarlig
.
Mobil 30 30 28 52 - træffes på hverdage kun efter kl. 16.30

mail heolhusum@gmail.com

Repræsenteret klubben:  i Efterårsmarkedet på Bellahøj i Forretningsudvalget og Markedsføringsudvalget