Menu

Meddelelser - Referater

Referat fra Gamle Drenges generalforsamling 2015.

Mandag den 2 November holdt Gamle Drenge deres generalforsamling i klubhuset på Nordrupvej, vi var 25 fremmødte, vi startede med at vælge Robert til dirigent, han fortalte at den var lovlig indkaldt, 

Hvorefter formanden fik ordet, han fortalte at alle der havde søgt om tilskud til stævner og rejser var blevet bevilget, samtidig kunne han fortælle at vi havde fået nye bander på billardbordet, så nu kan alle være med.

Regnskabet blev fremlagt af Anders V. Og det blev godkendt af alle.

Vi fik et nyt billard udvalg, da de tre gamle gik af, og nye blev Bilka Bent og Skotte.

Som revisor blev Mogens H genvalgt.

Formanden og sekretæren blev begge genvalgt, mens kasseren Anders V. Stoppede og vi valgte en ny, det blev Klaus Plougholt.

Generalforsamlingen sluttede med 3 gange højt hurra for Husum Boldklub.

Efter generalforsamlingen sluttede vi med spisning, det var dejlig hakkebøf med tilbehør,det var synd du ikke kom og fik noget god mad.

 

Hilsen formanden Ib Carlsen.