Menu

Bestyrelsen for Husum Boldklub pr. 5/3 samt deres opgaver.

Formand - Johnny Erik Nielsen

Mobil 
22 84 22 62 - Arb. 24 68 04 44 

mail nielsenhusum@gmail.com

Kontakt til herresenior

Repræsenterer klubben:

 

Næstformand - Henrik Olsen

Medlems-/kontingent-sekretær - ind- og udmeldelser, samt restancer.
Spillercertifikatansvarlig
.
Mobil 30 30 28 52 - træffes på hverdage kun efter kl. 16.30

mail heolhusum@gmail.com

Repræsenteret klubben:  i Efterårsmarkedet på Bellahøj i Forretningsudvalget og Markedsføringsudvalget

 

Kasserer - Michael Schou

Mobil 
30 92 83 91

mail schouhusum@gmail.com

 

Sekretær - Karen Schack

Mobil 
20 46 44 47 

mail, arb. 44KSH@hk.dk


Medlem af udvalget for etablering af et nyt klubhus.

 

 

 

 

Bestyrelsesmedlem - Henning Madsen

Tlf. 44 53 55 64 Mobil 25 76 08 58

mail
henninghusum@sport.dkRepræsenterer klubben:
Sekretær i bestyrelsen for Brønshøj-Husum forenede Sportsklubber.
Næstformand i Brugerbestyrelsen i Brønshøj-Husum (Gadelandet/Tingbjerg/Fix klubhus).

 

undefined

Bestyrelsesmedlem - Jann Oppenheuser

Mobil +45 42 17 67 44

mail:Jann.oppenheuser@gmail.com

Senior udvalget.

Webansvarlig.

 

 

Ungdomsformand - Bestyrelsesmedlem
Tony Christensen

Mobil 81 61 11 29

mail
thechristensennetwork@gmail.com

Formand for Ungdomsudvalget.

Repræsenterer klubben:
Medlem af Formandsskabet i Områdefornyelsen i Husum.

 

Bestyrelsessuppleant

Patrick Nielsen.
senior, Disiplinær udvalget

Mobil 40 10 76 27

mail: pnielsen95@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem - Jan Sivertsen

Tlf. 36 77 04 03 Mobil 20 660 006 

mailmail@aplusren.dk


Medlem af udvalget for etablering af et nyt klubhus.

 

Bestyrelsessuppleant - Claus Honeré

Email:  chonore2010@live.dk

Senior,Disiplinær og klubhusudvalget.